Чи має юридичну силу електронний підпис

Під електронним підписом розуміють такий реквізит документа, який дає можливість підтвердити належність підпису її авторові встановити відсутність спотворень у тексті. Значення такого реквізиту утворюється за допомогою криптографічного перетворення вихідної інформації.

Електронна підпис: загальні відомості

Фізичній особі при оформленні права на електронну підпис особливим центром видається сертифікат підпису. Людина отримує при цьому два ключі: відкритий і закритий. За допомогою закритого ключа можна швидко генерувати електронний підпис та підписати документ. Відкритий ключ інакше називають ключем перевірки. Його функція – підтвердження достовірності підпису.

Законодавство розрізняє три види електронного підпису:

  • просту;
  • посилену некваліфіковану;
  • посилену кваліфіковану.

Юридична сила електронного підпису

Закон «Про електронний підпис» встановлює, що документ в електронній формі, якщо він підписаний допомогою простої або посиленою некваліфікованої електронним підписом, рівнозначний документом, оформленим на паперовому носії, на якому автор поставив власноручний підпис.

При цьому між учасниками взаємодії має бути відповідна угода.

Посилена кваліфікована підпис, яка завіряє електронний документ, буде аналогом не тільки власноручного підпису, але і печатки на документі. Органи, що здійснюють контрольні функції, можуть визнавати юридичну силу лише тих документів, при складанні яких використана кваліфікований електронний підпис.

Де може застосовуватися електронний підпис

Основна сфера застосування такого підпису – електронний документообіг. Призначення такого документообігу може бути самим різним: від внутрішнього обміну інформацією до кадрового або торгово-промислового.

Електронний підпис знайшла широке застосування при складанні звітності для органів, що здійснюють контрольні функції. При цьому метод відправки звітності не має значення. Електронний підпис надає звітів необхідну юридичну значимість.

Для отримання державних послуг громадяни також дедалі частіше використовують такий вигляд посвідчення.

Без електронного підпису в даний час не обходиться практично ні одні електронні торги. Така підпис вкрай необхідна постачальникам товарів та послуг як на комерційні, так і на державних торговельних майданчиках. Електронний підпис гарантує сторін в угодах, що вони мають справу з справжніми комерційними пропозиціями.

Все частіше цей вид засвідчує підписи використовується у взаємодії між фізичними особами. Приклад: підписання різних господарських документів (акт приймання-здачі послуг, договір позики).