Має електричний заряд протон

Ще на початку XX століття вчені вважали, що атом не може бути розділений на частини. Але виявилося, що центральну частину займає ядро атома, що складається з нейтральних нейтронів, а також протонів, що мають позитивний заряд. А навколо ядра обертаються електрони з від’ємним зарядом. З’ясувалося також, що маси нейтронів і протонів рівні, а електрон значно поступається їм в цьому відношенні.

Що таке протон

Протоном називають елементарну частинку, яка включена до складу ядра атома хімічного елемента. Протон є ядром атома найлегшого ізотопу водню – протію. Маса цієї частки приблизно в 1836 разів перевищує масу спокою електрона. Сам термін «протон» на початку 20-х років минулого століття в обіг ввів британський фізик новозеландського походження Ернест Резерфорд.

Ще в 1913 році Резерфорд ставив досліди по взаємодії ядер атома азоту і альфа-частинок. В результаті експериментів з’ясувалося, що при взаємодії з ядра атома вилітає якась частинка. Вчений назвав її протоном і висунув припущення, що це – ядро атома водню. Згодом при використанні камери Вільсона було доведено, що так воно і є.

Кількість протонів, наявних у ядрі атома хімічного елемента приймається рівним атомному номеру елемента. Ця величина визначає місце, яке елемент займає в таблиці Менделєєва. Всі хімічні властивості простих речовин та їх сполук, які з них утворюються, визначаються кількістю протонів, наявних у ядрі атома.

Властивості протона і його заряд

Електричний заряд протона вважається позитивним. Він дорівнює по абсолютній величині заряду електрона. Так званий абсолютний заряд протона дорівнює 1,6*10^(-19) Кулона. Питомий заряд протона порівняно високий.

В науці прийнята класифікація, згідно з якою протон є адроном і входить в клас так званих важких частинок (баріонів). Ця частка активно бере участь в сильних взаємодіях і у всіх інших фундаментальних взаємодіях (гравітаційному, слабкому, а також в електромагнітному).

У сильній взаємодії нейтрон і протон характеризуються однаковими властивостями. Тому їх розглядають як різні стани єдиної елементарної частинки – нуклона. За участю слабких взаємодій в ядрах радіоактивних елементів може відбуватися перетворення протона в нейтрон, позитрон і нейтрино. А нейтрон при певних умовах здатний перетворюватися в протон.

Протони стабільні, тому їх використовують для бомбардування інших частинок при здійсненні ядерних реакцій, попередньо прискорюючи до серйозних швидкостей.

Атом хімічного елемента містить позитивно заражені частинки і частинки, що мають негативний заряд. Але в атомі є рівне число елементів кожного виду. Тому різнойменні заряди нейтралізують один одного.