Має факсиміле юридичну силу

Факсиміле – це підпис, яка ставиться не власноруч, а за допомогою спеціальної друку. З точки зору закону, використовувати її можна, але не завжди.

Законодавство прописує можливість використання факсиміле як копіювання підпису. Випадків не так вже й багато, вони регламентовані Цивільним кодексом Російської Федерації. Договір про використання факсимільного підпису не може бути укладений і обома сторонами угоди, в основному це стосується цивільно-правових угод. Правда, для цього необхідно підписати додаткові папери, в яких буде прописано умови використання факсиміле. Природно, що на такому документі повинні стояти «живі» підписи, а не штампи з аналогами. Також можливість використання факсиміле може бути прописана в основному договорі.

Порушення закону

Погодьтеся, це дуже зручно. Не завжди начальник може бути на місці, і його підпис без проблем може поставити довірену особу, яка має доступ до друку. Але в певних випадках факсиміле зовсім не припустимо. Воно не тільки не буде мати юридичну силу, але і буде суперечити букві закону, а отже, порушувати його. Це стосується бухгалтерських та податкових документів, іншими словами, усіх паперів, які пов’язані з фінансами. До них належать платіжні документи, довіреності, якими передбачені фінансові наслідки. Так, наприклад, у законодавстві про бухгалтерський облік вказані реквізити, необхідні при заповненні документа. Серед них прописана і власноручний підпис, що прямо передбачає неправомірність використання факсиміле. В податковому законодавстві використання факсиміле також не прописано окремо. Податківці не визнають законність і рахунків-фактур, підписаних факсиміле. На цьому документі повинні стояти підписи керівника організації і бухгалтера, і тільки «живі». Так що, якщо законом або сторонами використання факсиміле не було передбачено, у разі судових спорів документ, підписаний таким чином, розглядатися як законний не буде. Угода просто буде вважатися укладеною.

Електронний підпис

Єдиним винятком, коли можна застосувати копію підпису, є податкова декларація. Її можна запевнити електронним підписом. Однак електронний підпис – це особливий аналог «живий» підпис. І факсиміле в такому випадку використовувати все одно не можна.