Має генеральна прокуратура право законодавчої ініціативи

Покликана захищати свободи і права громадян, прокуратура здійснює не тільки контрольні та наглядові функції. Повноцінне здійснення положень Конституції передбачає виявлення органами прокуратури прогалин у праві і властивих йому суперечностей. Органи прокурорського нагляду також мають можливість виступати з ініціативами у різноманітних представницьких органах.

Права прокуратури у сфері законотворчості

Одним з найбільш дискусійних у правовій науці вважається питання про методи і форми участі прокуратури в законодавчому і законотворчому процесі. Закон «Про прокуратуру РФ» дає Генеральному прокуророві та його заступникам право бути присутніми на засіданнях обох палат Федеральних Зборів, заснованих ними комітетів і комісій, законодавчих та виконавчих органів усіх суб’єктів РФ, органів самоврядування на місцях.

Проте в законі не сказано, що прокурори мають право брати участь у роботі депутатів. У сенсі теорії участь прокуратури у процесі формування законодавства може здійснюватися у вигляді участі у попередньої експертизи законодавчих проектів на стадіях їх розгляду в парламенті. Прокуратура може також реагувати на закони, які здобули юридичну силу.

Прокуратура та законодавча ініціатива

Однією з ключових стадій законодавчого процесу в державі вважається законодавча ініціатива. Можливість здійснювати таке право визначає ступінь впливу суб’єкта права на загальний хід законодавчої політики.

У Росії правом законодавчої ініціативи наділені глава держави, члени Ради Федерації, депутати Держдуми, уряд, представницькі органи влади суб’єктів Російської Федерації. Таке ж право мають суди РФ, але лише з питань, що належать до їх відання.

Органи прокуратури в міру своєї компетенції обізнані про стан правового регулювання та про виконання законів. Прокуратура бере участь у правотворчості в тих формах, які передбачені законодавством. Однак за ці межі органи прокурорського нагляду виходити не можуть.

Якщо виникає необхідність, прокурор має право вносити в представницький орган і в той орган, який наділений правом законодавчої ініціативи, пропозиції про прийняття законів, їх зміну, скасування, додатку. У чому відмінність такого права від права законодавчої ініціативи? Насамперед у тому, якими будуть наслідки звернення прокурора до представницький орган.

Коли Генеральний прокурор вносить свої пропозиції щодо законодавства, це ніяк не тягне наслідків, які передбачені для звернень тих осіб і органів, які наділені правом законодавчої ініціативи. Їх розглядають в тому ж порядку, що і всі інші звернення, враховуючи значимість пропозицій та їх обґрунтованість. Звернення прокуратури суб’єкт, що має право законодавчої ініціативи, вносить в представницький орган від свого імені.