Що таке інжиніринг

У сучасному бізнесі інжинірингом вважається комплекс надаються інженерних, технічних та консультаційних послуг по розробці та підготовці процесу будівництва і промислового виробництва, забезпечення нормального функціонування будівництва об’єктів, виробництва і реалізації товарів і послуг. Послуги інжинірингу надають як професійні інжинірингові фірми, так і будівельні та виробничі компанії.

Виникнення поняття

Поняття інжинірингу виникло в Англії у другій половині XIX століття. У той час Британія була найбільш передовою в науковому і технічному плані країною і послуги інженерів були надзвичайно затребувані. Попит породив пропозицію: інженери поодинці, а потім і об’єднаннями стали продавати свої послуги виробничникам для зведення нових фабрик і заводів, а також для технічної модернізації вже наявних. В той час термін інжинірингу означав надання послуг з будівництва, переоснащення та експлуатації промислових об’єктів і інфраструктури.

Новий поштовх розвитку інжинірингу дали високі темпи будівництва, які велися в європейських країнах після завершення Другої світової війни. Необхідність відновлення та будівництва нових великих об’єктів в європейських країнах, а потім і в країнах, що розвиваються, призвела до попиту на інжинірингові послуги з реалізації великих об’єктів під ключ. Частенько замовникам була потрібна не тільки допомога в будівництві, але і в експлуатації, у навчанні своїх фахівців. Саме тому спектр інжинірингових послуг істотно розширився і доповнився, а ринок таких послуг розділився на внутрішній і світовий, і профільний непрофільний.

Ближче до 80-м років XX століття з’явилася потреба в систематизації та уніфікації інжинірингових послуг, в тому числі і на світовому рівні. Задовольняючи цю потребу, з цим Європейська економічна комісія ООН розробила різні нормативні документи, що стосуються інжинірингових послуг.

Сучасний інжиніринг

У наш час терміни «інжиніринг» та «управління проектами» тісно пов’язані на теоретичному і на практичному рівні. Під інжинірингом частіше розуміють той же менеджмент, але з глибоким нахилом в предметну область. За напрямами діяльність інжиніринг може бути фінансовий, будівельний, промисловий та інші. За характером діяльності інжиніринг поділяється на такі підгрупи:

 • передпроектний інжиніринг вивчає потенційний ринок, проводить дослідження з технічного та економічного обґрунтування створення виробництва, веде інженерні вишукування, розробляє плани розвитку міст і регіональних центрів, транспортної та іншої інфраструктури, консультує і веде наглядову діяльність над перерахованими роботами;
 • проектний інжиніринг розробляє архітектурні та генеральні плани, оцінюють вартість проекту, розробляють кошторисну документацію на зведення та експлуатації будівлі або споруди, креслярську документацію, технічні специфікації і всю іншу документацію, потрібну для реалізації проекту, здійснюють консультативні і наглядові послуги з перелічених видів робіт;
 • післяпроектний інжиніринг пов’язаний з підготовкою договорів на виробництво робіт, з організацією торгів, управлінням і наглядом за будівництвом, з проведенням актів прийому-здачі і випробувань об’єкта, з розробкою будівельних і технічних документів з готового об’єкту, з підготовкою інженерно-технічних фахівців для роботи на виконаному об’єкті, з різною діяльністю по здачі і пуску цього об’єкта;
 • додаткові послуги, пов’язані зі специфікою кожного конкретного об’єкта.

Комплексний інжиніринг

Цей вид інжинірингу передбачає надання всього спектра послуг щодо обґрунтування, проектування і здійснення проекту, у тому числі забезпечення різними технологіями та інноваціями, обладнанням і спорядженням, роботи по здачі будівлі або споруди під ключ. У функионал комплексного інжинірингу входить:

 • Дослідження конкретних ринкових і виробничих ситуацій, що безпосередньо стосуються розроблюваного об’єкта. Наприклад, якщо створюється складський центр, перевіряються шляхи під’їзду до нього та ін.
 • Розробка і оформлення архітектурної, технічної та планової документації для зведення будівлі чи споруди.
 • Повне технічне і наглядове супровід всіх будівельних робіт, роботи з передачі об’єкта в експлуатацію, організація виробничого процесу на об’єкті.
 • Будівельний інжиніринг

  Під цим поняттям мають на увазі всі види інженерних робіт в будівництві промислових і житлових об’єктів, а також цілих районів і міст.

  Наприклад, при будівництві промислового об’єкту якісне виконання інжинірингових послуг дозволяє розташувати внутрішньозаводські склади якомога ближче до виробничих приміщень, прорахувати зручні транспортні під’їзди до об’єкта, грамотно прокласти внутрішньозаводські дороги.

  Фінансовий інжиніринг

  У будівництві фінансовий інжиніринг проявляє себе в оцінці вартості проекту, в розробці всієї проектно-кошторисної документації на об’єкт, щодо контролю і нагляду за використанням виділених на будівництво грошей, складання звітності за використані кошти.

  На виробництві фінансовий інжиніринг розробляє плани розвитку підприємства, зразкові показники на найближчі періоди часу (на найближчий місяць, рік тощо), обґрунтування додаткових витрат на нове обладнання, забезпечення. Інжиніринг постійно спостерігає і аналізує всі параметри виробничого процесу, здійснює фінансово-технічний нагляд над усіма технологічними процесами.

  Промисловий інжиніринг

  В цей вид інжинірингу входить рішення всіх логістичних проблем: планування зв’язків між цехами і виробничими відділами, між керуючими організаціями й центрами, між лабораторіями та розробниками, між клієнтом і підприємством.

  Прямий інжиніринг і реінжиніринг

  Поняття прямого інжинірингу і реінжинірингу розрізняються тим, що прямий інжиніринг полягає в розробці та реалізації нових бізнес-процесів, нових видів бізнесу, роботи по виведенню на ринок нової продукції.

  Реінжиніринг – комплекс заходів, спрямованих на глибоке та комплексне покращення вже існуючих бізнес-процесів усередині підприємства чи організації. Кардинальне поліпшення рівня розвитку підприємства на основі глибокого аналізу попередньої діяльності і досягнення нових характеристик бізнес-процесів.

  ТРВЗ-інжиніринг

  ТРВЗ – теорія рішення винахідницьких завдань. ТРВЗ-інжиніринг – наукомісткі інжинірингові розробки на основі нових винаходів у галузі бізнес-процесів, а також на основі функціонально-вартісного аналізу. Часто застосовується при втіленні в життя інноваційних проектів.

  Відмінності між конструюванням і проектуванням

  Основна відмінність інжинірингу від звичайного проектування – це наявність нових інтелектуальних розробок, бізнес-ідей при здійсненні проекту. Завдання реалізації проекту в життя кожен раз вирішується із залученням чогось нового. Причому ці інтелектуальні вкладення в подальшому будуть постійно зростати і оновлюватися.

  Будь-який з видів інжинірингу завжди має багатопрофільну структуру, тому до вирішення питань залучається безліч фахівців різного профілю:

  • наукових працівників;
  • економістів;
  • будівельників;
  • юристів;
  • інженерів;
  • техніків;
  • технологів;
  • креслярів;
  • постачальників обладнання;
  • консультантів і т. д.

  Інжинірингові послуги надають спеціалізовані компанії, але в багатьох випадках їх можуть надавати і непрофільні фірми, зазвичай займаються продажем обладнання.

  Технологічні процеси багатьох підприємств дуже схожі один на одного. Це дозволяє інжинірингової компанії переносити досвід, отриманий при реалізації з одного проекту в інші. При цьому кожен раз якість і рівень виконання поставленого завдання стає все вище і вище. Однак, для кожного клієнта інжинірингова компанія практикує індивідуальний підхід з урахуванням побажань клієнта, специфіки його бізнесу та інших факторів.

  Інжиніринг як професія

  Найцікавіше, що професії «інжиніринг» або «спеціаліст з інжинірингу» немає. Вона не значиться ні в «Переліку спеціальностей вищої освіти», ні в «Номенклатурі спеціальностей наукових працівників».

  Під час будівельного буму 2005-2011 рр. в будівельній сфері відчувалася нестача фахівців, які поєднують в собі інженерні знання і комерційну хватку або хороших менеджерів з глибоким розумінням предметної області. У інжиніринг йшли фахівці з вищою освітою і другим вищим управлінським.

  В даний час, враховуючи попит на фахівців саме в інжинірингової області, багато російські університети читають курси з інжинірингу в різних його видах (будівельний, інженерний, фінансовий тощо).

  Враховуючи той факт, що готових фахівців в області інжинірингу вузи не випускають, їх функції на підприємствах виконують керівники проектів. І, залежно від виду діяльності підприємства, їх посади іменуються по-різному:

  • на виробництві: менеджери і керівники проектів, провідні фахівці та інженери;
  • в проектних організаціях головні інженери;
  • у великих торгових мережах: провідні менеджери, менеджери напрямків, директора проектів.

  Але в міжнародній практиці підготовки фахівців з інжинірингу давно існує безліч систем підготовки і атестації керівників проектів. Найбільш відомі з них:

  • Project Management Institute (PMI);
  • International Project Management Assocaition (IPMA);
  • Microsoft Solutions Framework (MSF) з підготовки фахівців з комп’ютерного інжинірингу та інші.