Відмінності від інституту університету

Вибираючи місце отримання вищої освіти, багато зупиняються на інститутах і університетах. При цьому момент, що стосується різниці в назвах даних освітніх структур, для них не має особливого значення. Однак різниця між інститутом та університетом є, причому чимала.

Особливості інституту

Під інститутом розуміється навчальний заклад, який займається підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації спеціалістів у конкретній сфері трудової діяльності. В даній структурі підготовка може здійснюватися навіть за однієї конкретної професії. Науково-дослідна робота в інститутах повинна проводитися по одній або декількох сфер. Причому на кожні 100 студентів може припадати менше пари аспірантів. Викладацький склад даного навчального закладу може складатися на 25-55% з осіб, що мають наукові ступені та вчені звання.

В умовах інституту суворі вимоги до захисту аспірантів відсутні. Однак якщо після аспірантури захистилося не менше 25% фахівців, заклад має право клопотати про перейменування в університет. В разі грубого невідповідності правилам, не виключений зворотний перехід.

Середньорічна фінансування інститутів варіюється від 1,5 до 5 млн. руб. В освітній процес інституту в обов’язковому порядку повинні бути включені інноваційні методи навчання, самоосвіти і досліджень. У деяких випадках цей заклад може входити в структуру іншого навчального закладу.

Особливості університету

Університет є освітнім установою, що займається підготовкою фахівців за різними напрямками, кількість яких становить не менше 7 спеціальностей. В умовах установи може здійснюватись підготовка, перепідготовка, підвищення рівня професіоналізму фахівців вищої кваліфікації, наукового та науково-викладацького складу.

Згідно зі статутом, університети повинні займатися фундаментальними і прикладними дослідженнями в не менш 5 наукових областях. На кожну сотню студентів тут доводиться не менше 4 аспірантів. Викладацький же склад зобов’язаний складатися, як мінімум, на 60% з учених ступенів і звань.

Після закінчення аспірантури в умовах університету, захистилися спеціалістів має бути не менше 25%. Фінансування цієї структури складає близько 10 млн. крб. в рік.

В університеті, крім застосування інноваційних методів навчання, обов’язково повинен бути доступ до електронно-бібліотечних ресурсів. До складу даного навчального закладу може бути включений інститут.

Таким чином, основні відмінності між двома навчальними закладами полягають у тому, що інститут – цілісна освітня одиниця, до складу ж університету може входити декілька інститутів. В інституті здійснюється підготовка фахівців за одним, іноді за кількома напрямами, в університеті – за різними. Наукова університетська діяльність, на відміну від інститутської, повинна розвиватися в різних напрямках.