Як працювати юристом по трудовому праву

У цій статті, на основі особистого досвіду, розглянемо алгоритм роботи юриста з трудового права при працевлаштуванні в комерційну (неприбуткову) організацію, створену в Росії

Інструкція

1.

По-перше, юрист по трудовому праву повинен вивчити перелік діючих в організації локальних актів. Особливу увагу слід звернути на наявність в організації локальних актів, які роботодавець зобов’язаний затвердити у відповідності з Трудовим кодексом Російської Федерації. До них належать: правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про охорону праці, про персональних даних про заробітної плати і преміювання.

2.

По-друге, юрист по трудовому праву повинен визначитися з локальними актами, які доцільно прийняти в організації, стосовно до особливостей її виду діяльності. Наприклад, у виробничій організації, у якої є велика територія, слід прийняти положення про внутриобъектовом і пропускному режимі. У великих торгових компаніях можуть виявитися корисними положення про комерційну таємницю, про структурних підрозділах, про правила ведення переговорів.

3.

У третіх, юрист по трудовому праву повинен уважно звірити зміст локальних актів, а також наказів і розпоряджень керівника організації, з нормами чинного законодавства. При наявності суперечностей локальних актів і правових актів Російської Федерації слід повідомити керівнику організації про наявні ризики при можливих перевірок державних контролюючих органів.

Зверніть увагу
В установчих документах організації у керівника організації (або іншої уповноваженої особи) повинні бути закріплені повноваження на прийняття локальних актів.