Як створити зміст у Word

При підготовці структурованих документів не можна обійтися без змісту. З його допомогою встановлюється навігація документа, а верстка набуває закінченого вигляду. Іншими словами, для багатосторінкових документів зміст є правилом хорошого тону, а для наукових робіт та зовсім – обов’язковим елементом.

Для встановлення змісту в документі Microsoft Word необхідно структурувати текст. Для цього він поділяється на глави. Структуру можна розбити ще дрібніше – в кожній главі можуть бути встановлені параграфи та елементи тексту меншого рівня.

Пункти змісту в ворді спираються на підзаголовки. Для цього кожний елемент тексту необхідно спочатку озаглавити, а після за допомогою стилів встановити для кожного підзаголовку стиль. Ця функція доступна у вкладці «Головна» – «Стилі».

Після того, як весь текст буде структурований, а заголовки виділені, необхідно установити курсор у той фрагмент документа, де буде встановлено утримання. Як правило, це перша сторінка після титульного аркуша. Далі у вкладці «Посилання» слід вибрати «Зміст». У меню, визначається тип змісту:

  • Автособираемое зміст самостійно поповнюється при виділенні нового заголовка. Підходить для текстів, робота над яким ще не завершена, а також для документів, над якими працює група авторів;
  • Ручне зміст – не поповнюється самостійно при появі нового заголовка. Підходить для завершених текстів.
  • Кожен з типів змісту відображає ієрархію заголовків по главах і параграфах. Таким чином, структура змісту може мати кілька рівнів в залежності від структури самого документа.