Яка оцінка ставиться за 2, 3, 4, 5 помилок в диктанті

Диктант — форма перевірки грамотності учнів усіх класів. Написання даної роботи дає змогу вчителеві оцінити як орфографічну, так і нормі пунктуації грамотність кожного школяра за вивченими правилами і орфограммам.

Щоб оцінити грамотність кожного учня, вчитель зобов’язаний для роботи використовувати текст, який відповідає нормам літературної мови і має відповідний обсяг для конкретного класу. Наприклад, для школярів початкових класів обсяг диктанту не повинен перевищувати 70 слів (для 2 класу — 20-40 слів, для 3-ого — 40-60, для 4-ого — 70). Для учнів середніх і старших класів норми, природно, вище, а саме, для 5-ого – до 100 слів, для 6-ого – до 110 слів, для 7-ого – до 120, для 8 і 9 класу – до 170 слів.

Що стосується критерію оцінювання робіт, то постановка оцінки залежить від характеру помилок і їх кількості. Наприклад, дві негрубі помилки вважаються за одну, до них відносяться:

  • виключення з правил;
  • написання з великої літери складових найменувань;
  • написання власних імен з маленької букви в словах неросійського походження;
  • заміна одного розділового знака на інший, порушення послідовності постановки знаків;
  • написання букви «и» після приставок і т. д.

Виправляються, але не враховуються наступні помилки:

  • перенесення слів;
  • на невивчені орфограммы;
  • невключенные в шкільну програму;
  • при постановці самовільної авторської пунктуації;
  • описки (наприклад, заміна місцями двох що стоять поруч букв).

При постановці оцінки важливі й інші нюанси, наприклад, повтор помилки у спільнокореневих словах вважаються за одну, помилки на одне правило розцінюється точно так само.

Оцінка «5» ставиться при безпомилковому написанні диктанту або при наявності у тексті 1 негрубої помилки. Варто враховувати, що два виправлення в роботі вважаються за одну помилку. При допуску більше чотирьох виправлень вчитель має право поставити відмітку на бал нижче.

Оцінка «4» ставиться при допуску до 4 помилок, серед яких 2 орфографічних і 2 пунктуаційні, 1 орфографічна і 3 пунктуаційних або тільки 4 пунктуаційні. Якщо в тексті є 3 помилки на правопис або робота виглядає неакуратно, то педагог може знизити оцінку до 3 балів.

Оцінка «3» ставиться при допуску до 8 помилок, серед яких 4 орфографічні і 4 пунктуаційні, 3 орфографічні і 5 пунктуаційних або 7 тільки пунктуаційних.

Оцінка «2» ставиться в тому випадку, якщо в тексті понад 10 помилок (орфографічних і пунктуаційних порівну, 4 помилки орфографії і 6 по постановці розділових знаків або при допуску більше 4 грубих орфографічних (сюди можна віднести вивчені слова для запам’ятовування, слова, до яких можна підібрати перевірочні).

Якщо диктант написаний з великою кількістю всіляких помилок, то вчитель має право розцінити роботу в 1 бал. Виправити одиницю надалі буде дуже складно, а вона значно впливає на підсумкову оцінку. Тому перед здачею диктанту на перевірку слід ретельно перечитати текст і слів, правильність написання яких викликають у вас сумніви, спробувати дібрати перевірні слова, згадати вивчені правила.